Strategie marketingowe

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa pozwala zorganizować działania firmy i skupić jej zasoby na wyznaczonych celach. W procesie przygotowania strategii marketingowej planujemy długofalowe działania dopasowane do realiów rynku i naszego budżetu marketingowego. Strategia marketingowa składa się z dwóch głównych części:

Strategia marki

Marka jest wszystkim tym, co konsument kojarzy z firmą lub produktem. Każdy z nas ma określony sposób patrzenia na marki, z którymi spotykamy się na co dzień. Wizerunek marki na długo pozostaje w świadomości konsumentów. Nawet jeśli właściwości produktów czy specyfikacja usług ulegną zmianie, to ich postrzegana wartość pozostaje taka sama, dzięki dobrze zbudowanemu wizerunkowi marki.

Wykreowanie i utrwalenie pożądanego wizerunku marki na rynku to długotrwały proces, który przynosi najwięcej korzyści, gdy jest nastawiony na długofalowe wyniki. Dzięki odpowiedniemu wizerunkowi możliwe jest skuteczne docieranie do odbiorców i kształtowanie popytu na swoją ofertę. Dobrze przemyślana strategia budowania marki jest gwarancją silnej pozycji na rynku.

Strategia komunikacji

Strategia komunikacji jest narzędziem, które wpływa na skuteczną sprzedaż i utrwalenie oczekiwanego wizerunku firmy, produktów i usług. Dzięki strategii komunikacji możliwe jest spójne i konsekwentne realizowanie założeń promocyjnych i marketingowych. Działając w oparciu o mierzalne cele określone w strategii komunikacji możemy ocenić jakość i efekty prowadzonej komunikacji.

W procesie przygotowania strategii komunikacji wykonujemy m.in.: takie działania jak:

  • ocena sytuacji rynkowej
  • zdefiniowanie grup docelowych
  • analiza konkurencji
Szczegółowa analiza rynku i sprecyzowana grupa docelowa to klucz do trafnego wyboru kanałów komunikacji oraz zastosowania odpowiednich narzędzi promocyjnych.
Zadzwoń po szczegóły!